Cathlab Symposium 2020 afgelast!

Toelichting

Beste collega’s,

Gezien de bijzondere omstandigheden, waarin wij ons momenteel wereldwijd bevinden betreffende de corona-pandemie, met alle onzekerheden die deze met zich meebrengt, heeft de congrescommissie van DRES besloten om DRES 2020 volledig te annuleren. Dit houdt in dat ook het Cathlab Symposium mede geannuleerd wordt dit jaar.

De van overheidswege verordonneerde beperkingen voor grootschalige bijeenkomsten zijn verlengd tot ten minste 28 april. Het is onzeker of daarna de beperkingen opgeheven worden en het vanaf 29 april en verder weer toegestaan is, om in grote aantallen bijeen te komen. De DRES congrescommissie wil niet het risico nemen om alsnog op het laatste moment te moeten annuleren.

Verplaatsen van DRES en het Cathlab Symposium naar het najaar is nog overwogen, maar de mogelijkheden waren beperkt tot november en hier zagen we, naast het gegeven dat een groot deel van het programma her-ingevuld zou moeten worden, ook concurrentie van een groot aantal andere bijeenkomsten op cardiologisch gebied.

Verder zou dan de voorbereiding voor DRES 2021 en het Cathlab Symposium in het gedrang komen, terwijl wij juist extra aandacht willen geven aan het komende jubileum van 10 jaar DRES.

Wij willen iedereen bedanken voor jullie aanmeldingen tot nu toe en hopen dan ook van harte jullie volgend jaar op donderdag 10 juni tijdens het Cathlab Symposium en DRES congres (10 en 11 juni 2021) te ontmoeten en tevens het 10-jarig bestaan van DRES te vieren.

Noteer alvast de datum van 2021 in jullie agenda:

Cathlab Symposium 2021  |  Donderdag 10 juni 2021 DRES Meeting 2021  |  Donderdag 10 juni en vrijdag 11 juni 2021

Tot slot wensen wij ieder een goede gezondheid toe in deze onzekere periode.

Congrescommissie Cathlab Symposium

Bestuur
Marjo de Ronde (Voorzitter)
Jos Buter (Secretaris)
Mirjam Grit & Illya Epping

Mediamanagers
Mirjam Grit & Illya Epping

Secretariaat Mediscon
Tonne Verdonk, Jochem Treu & Monique Weimar

Over ons

Bestuur
Marjo de Ronde (voorzitter), Jos Buter (secretaris),
Mirjam Grit & Illya Epping

Mediamanagers
Mirjam Grit & Illya Epping

Nieuwsbrief


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!